Fedora
Operating Systems

Distribució de GNU/Linux ràpida, estable i potent.