Ιδιόκτητο*
G Suite
Office 365
Zoho Office Suite
Αποθήκευση Αρχείων & Συγχρονισμός
Σημειώσεις

Why not MEGA? While MEGA is free as in beer, the software is proprietary code.

Why not SpiderOak? SpiderOak is proprietary software.

Why not Tarsnap? Tarsnap is partially proprietary and hosts your data on Amazon Web Services.

Ιδιόκτητο*
Dropbox
Google Drive
Microsoft OneDrive
Yandex.Disk
Οικονομικά
Σημειώσεις
Ιδιόκτητο*
PayPal
Άμεσα μηνύματα
Ιδιόκτητο*
Discord
Facebook Messenger
Google Hangouts
LINE
Skype
Snapchat
Telegram
Tencent QQ
Viber Messenger
WeChat
WhatsApp
Πλεγματοειδή Δίκτυα
Σημειώσεις

Ένα πλεγματοειδές δίκτυο είναι ένα αποκεντρωμένο ομότιμο δίκτυο, με συνδέσμους οι οποίοι ελέγχονται από τους χρήστες και συνήθως είναι ασύρματοι.

“Το πλεγματοειδές δίκτυο (τοπολογία) είναι ένας τύπος δικτύωσης όπου κάθε κόμβος πρέπει όχι μόνο να αποθηκεύει και να εκπέμπει τα δικά του δεδομένα, αλλά και να λειτουργεί ως κανάλι για άλλους κόμβους, δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται έτσι ώστε να διαχέει τα δεδομένα στο δίκτυο.“

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Google News
Λειτουργικά Συστήματα
Σημειώσεις

Apple, Google, and Microsoft are allegedly a part of PRISM. Their proprietary operating systems cannot be trusted to safeguard your personal information from the NSA. We have two free alternatives: GNU/Linux and BSD.

GNU/Linux has a much larger community to help you with the transition. It’s recommended that you begin your explorations by looking for a GNU/Linux distribution that suits your needs. Additionally the Free Software Foundation hosts a list of completely Free distributions.

Debian has a long tradition of software freedom. Contributors have to sign a social contract and adhere to the ethical manifesto. Strict inclusion guidelines make sure that only certified open source software gets packaged in the main repositories.

Fedora is a community edition that serve as the stable basis for enterprise ready GNU/Linux distributions with commercial support. Companies all over the world trust Red Hat Inc. because of their transparency throughout the whole development process.

Canonical’s Ubuntu is not recommended by PRISM Break because it contains Amazon ads and data leaks by default. GNU/Linux distributions based on Ubuntu are also currently not recommended due to several other reasons.

Ιδιόκτητο*
Λειτουργικά Συστήματα (Live)
Σημειώσεις

A live distribution like Tails is the fastest and easiest way to a secure operating system. All you have to do is create a bootable CD or USB drive with the files provided and you’re set. Everything else will be preconfigured for you.

A virtual machine (VM) image like Whonix is designed to be run inside of a virtualization package like VirtualBox. VirtualBox can be installed on Windows, Linux, macOS, and Solaris. This means that if you're stuck using Windows or macOS for whatever reason, you can install VirtualBox and use Whonix to increase your privacy and security.

Ιδιόκτητο*
Παραγωγικότητα
Σημειώσεις

Riseup also offers email, XMPP, and chat services, all of which are accessible through Tor Hidden Service addresses. The list of these addresses is available here.

ProtectedText encrypts/decrypts text in the browser, and password (or it's hash) is never sent to the server - so that text can't be decrypted even if requested by authorities.

Ιδιόκτητο*
Doodle
Evernote
Google Docs
Microsoft Outlook
Zoho Docs
Πρόσθετα Περιηγητή
Σημειώσεις

Installing your own add-ons into Tor Browser is not recommended, as they may bypass Tor or otherwise harm your anonymity and privacy. Check the EFF's Panopticlick to see how trackable your browser configuration is by third parties.

If you're using a Firefox-based browser, you can safeguard your browsing habits and stop advertising companies from tracking you by installing uBlock Origin, Request Policy, and HTTPS Everywhere.

Install NoScript and enable ‘Forbid scripts globally’ to improve the security of your browser by preventing 0-day JavaScript attacks. This is a drastic option as it will render many websites unusable as they rely heavily on JavaScript. NoScript offers a whitelist you can use to selectively enable JavaScript for sites you trust, but this is considered especially bad for your anonymity if you're using NoScript with Tor Browser.

Why is Adblock Plus not recommended? Adblock Plus shows “acceptable ads” by default, which works against the purpose of the add-on. Either disable acceptable ads or use uBlock Origin instead.

Ιδιόκτητο*
Περιηγητές
Σημειώσεις

Use a combination of Tor Browser and a free web browser of your choice to the surf the web.

Try to use Tor Browser as often as possible. Browsing is slower with Tor, but far more secure.

Note: Mozilla Firefox is technically not completely free software, as Mozilla recommends non-free add-ons on their website.

Ιδιόκτητο*
Google Chrome
Αναζήτηση Web
Σημειώσεις

DuckDuckGo is a software-as-a-service (SaaS) hosted around the world that provides you with anonymous search results from these sources. DDG open source components are available here.

There is also a DuckDuckGo hidden service at 3g2upl4pq6kufc4m.onion for Tor users.

MetaGer is a SaaS by the German non-profit SUMA e.V. that provides you with anonymous meta search results.

Startpage is a SaaS hosted in the USA and the Netherlands that provides you with anonymous Google search and image results through a free proxy.

Ιδιόκτητο*
Google Search
Microsoft Bing
Yahoo Search
Yandex