Εξυπηρετητές

--

Κρυπτογράφηση Δίσκου
Σημειώσεις

2014-05-28: TrueCrypt currently has security issues and is not recommended.

If you’re running GNU/Linux, dm-crypt with LUKS is the recommended encryption option.

Gentoo GNU/Linux maintains a guide for dm-crypt with LUKS.

Arch GNU/Linux maintains a guide to dm-crypt with LUKS. Also useable for Parabola GNU/Linux.

Ιδιόκτητο*
Apple FileVault
BitLocker Drive Encryption
Symantec Drive Encryption
DNS
Σημειώσεις

Google Public DNS permanently logs your ISP and location information for analysis. Your ip-address is also stored for 24 hours.

OpenNIC has not adopted an official policy concerning log query privacy/anonymization. More information here.

Ιδιόκτητο*
Google Public DNS
Πελάτες Email
Ελεύθερες Προτάσεις
Σημειώσεις

Switching from a proprietary service like Gmail to one of the more transparently-run email services on PRISM Break is the first step to a secure email account.

The second step is getting you and your contacts to encrypt your plain text messages with PGP encryption. This section contains free email clients that support PGP.

Read the Email Self-Defense guide by the Free Software Foundation to learn how to encrypt your email messages.

Here is a guide by Security In A Box to encrypting your email with Mozilla Thunderbird, GNU Privacy Guard (GPG), and Enigmail.

Find out more about the differences between Mozilla Thunderbird and Icedove.

Ιδιόκτητο*
Apple Mail
Ιδιόκτητο*
Google Apps for Work
Office 365 Enterprise E5
Zoho Office Suite
Εξυπηρετητές Mail
Σημειώσεις

A beginner’s guide to running your own mail server is available here: “NSA-proof your e-mail in 2 hours”.

Kolab integrates Roundcube into its webclient and offers desktop clients as well. Recent versions also feature a file cloud turning it into a complete solution for personal information management.

What is an MTA?

“Within Internet message handling services (MHS), a message transfer agent or mail transfer agent (MTA) or mail relay is software that transfers electronic mail messages from one computer to another using a client–server application architecture. An MTA implements both the client (sending) and server (receiving) portions of the Simple Mail Transfer Protocol.

The terms mail server, mail exchanger, and MX host may also refer to a computer performing the MTA function. The Domain Name System (DNS) associates a mail server to a domain with mail exchanger (MX) resource records containing the domain name of a host providing MTA services.”

Ιδιόκτητο*
Πλεγματοειδή Δίκτυα
Σημειώσεις

Ένα πλεγματοειδές δίκτυο είναι ένα αποκεντρωμένο ομότιμο δίκτυο, με συνδέσμους οι οποίοι ελέγχονται από τους χρήστες και συνήθως είναι ασύρματοι.

“Το πλεγματοειδές δίκτυο (τοπολογία) είναι ένας τύπος δικτύωσης όπου κάθε κόμβος πρέπει όχι μόνο να αποθηκεύει και να εκπέμπει τα δικά του δεδομένα, αλλά και να λειτουργεί ως κανάλι για άλλους κόμβους, δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται έτσι ώστε να διαχέει τα δεδομένα στο δίκτυο.“

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Λειτουργικά Συστήματα
Σημειώσεις

Apple, Google, and Microsoft are allegedly a part of PRISM. Their proprietary operating systems cannot be trusted to safeguard your personal information from the NSA. We have two free alternatives: GNU/Linux and BSD.

GNU/Linux has a much larger community to help you with the transition. It’s recommended that you begin your explorations by looking for a GNU/Linux distribution that suits your needs. Additionally the Free Software Foundation hosts a list of completely Free distributions.

Debian has a long tradition of software freedom. Contributors have to sign a social contract and adhere to the ethical manifesto. Strict inclusion guidelines make sure that only certified open source software gets packaged in the main repositories. You may also want to disable contrib and non-free repositories.

Fedora is a community edition that serve as the stable basis for enterprise ready GNU/Linux distributions with commercial support. Companies all over the world trust Red Hat Inc. because of their transparency throughout the whole development process.

Canonical’s Ubuntu is not recommended by PRISM Break because it contains Amazon ads and data leaks by default. GNU/Linux distributions based on Ubuntu are also currently not recommended due to several other reasons.

Ιδιόκτητο*
Apple macOS Server
Microsoft Windows Server
Λειτουργικά Συστήματα (Live)
Σημειώσεις

A live distribution like Tails is the fastest and easiest way to a secure operating system. All you have to do is create a bootable CD or USB drive with the files provided and you’re set. Everything else will be preconfigured for you.

A virtual machine (VM) image like Whonix is designed to be run inside of a virtualization package like VirtualBox. VirtualBox can be installed on Windows, Linux, macOS, and Solaris. This means that if you're stuck using Windows or macOS for whatever reason, you can install VirtualBox and use Whonix to increase your privacy and security.

Ιδιόκτητο*
Οργάνωση Κωδικών
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Παραγωγικότητα
Σημειώσεις

The etherpad project maintains a list of sites that run etherpad services. Please only choose from the services that use SSL, and research the site's background before trusting them with your data.

Riseup also offers email, XMPP, and chat services, all of which are accessible through Tor Hidden Service addresses. The list of these addresses is available here.

ProtectedText encrypts/decrypts text in the browser, and password (or it's hash) is never sent to the server - so that text can't be decrypted even if requested by authorities.

Ιδιόκτητο*
Apple iWork for iCloud
Doodle
Evernote
Google Docs
Micro Focus Groupwise
Microsoft Office Web Apps
Zoho Docs
Βίντεο & Φωνή
Ιδιόκτητο*
Apple FaceTime
Discord
Facebook
Google+
Skype
TeamSpeak
Ventrilo