Εξυπηρετητές

--

Κρυπτογράφηση Δίσκου
Σημειώσεις

2014-05-28: TrueCrypt currently has security issues and is not recommended.

If you’re running GNU/Linux, dm-crypt with LUKS is the recommended encryption option.

Gentoo GNU/Linux maintains a guide for dm-crypt with LUKS.

Arch GNU/Linux maintains a guide to dm-crypt with LUKS. Also useable for Parabola GNU/Linux.

Ιδιόκτητο*
DNS
Σημειώσεις

Google Public DNS permanently logs your ISP and location information for analysis. Your IP address is also stored for 24 hours.

OpenNIC has not adopted an official policy concerning log query privacy/anonymization. More information here.

Ιδιόκτητο*
Google Public DNS
OpenDNS
Πελάτες Email
Ελεύθερες Προτάσεις
Σημειώσεις

Switching from a proprietary service like Gmail to one of the more transparently-run email services on PRISM Break is the first step to a secure email account.

The second step is getting you and your contacts to encrypt your plain text messages with PGP encryption. This section contains free email clients that support PGP.

Read the Email Self-Defense guide by the Free Software Foundation to learn how to encrypt your email messages.

Here is a guide by Security In A Box to encrypting your email with Mozilla Thunderbird, GNU Privacy Guard (GPG), and Enigmail.

Find out more about the differences between Mozilla Thunderbird and Icedove.

Ιδιόκτητο*
Εξυπηρετητές Mail
Σημειώσεις

A beginner’s guide to running your own mail server is available here: “NSA-proof your e-mail in 2 hours”.

Kolab integrates Roundcube into its webclient and offers desktop clients as well. Recent versions also feature a file cloud turning it into a complete solution for personal information management.

What is an MTA?

“Within Internet message handling services (MHS), a message transfer agent or mail transfer agent (MTA) or mail relay is software that transfers electronic mail messages from one computer to another using a client–server application architecture. An MTA implements both the client (sending) and server (receiving) portions of the Simple Mail Transfer Protocol.

The terms mail server, mail exchanger, and MX host may also refer to a computer performing the MTA function. The Domain Name System (DNS) associates a mail server to a domain with mail exchanger (MX) resource records containing the domain name of a host providing MTA services.”

Ιδιόκτητο*
Πλεγματοειδή Δίκτυα
Σημειώσεις

Ένα πλεγματοειδές δίκτυο είναι ένα αποκεντρωμένο ομότιμο δίκτυο, με συνδέσμους οι οποίοι ελέγχονται από τους χρήστες και συνήθως είναι ασύρματοι.

“Το πλεγματοειδές δίκτυο (τοπολογία) είναι ένας τύπος δικτύωσης όπου κάθε κόμβος πρέπει όχι μόνο να αποθηκεύει και να εκπέμπει τα δικά του δεδομένα, αλλά και να λειτουργεί ως κανάλι για άλλους κόμβους, δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται έτσι ώστε να διαχέει τα δεδομένα στο δίκτυο.“

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Λειτουργικά Συστήματα
Σημειώσεις

Apple, Google, and Microsoft are allegedly a part of PRISM. Their proprietary operating systems cannot be trusted to safeguard your personal information from the NSA. We have two free alternatives: GNU/Linux and BSD.

GNU/Linux has a much larger community to help you with the transition. It’s recommended that you begin your explorations by looking for a GNU/Linux distribution that suits your needs. Additionally the Free Software Foundation hosts a list of completely Free distributions.

Debian has a long tradition of software freedom. Contributors have to sign a social contract and adhere to the ethical manifesto. Strict inclusion guidelines make sure that only certified open source software gets packaged in the main repositories.

Fedora is a community edition that serve as the stable basis for enterprise ready GNU/Linux distributions with commercial support. Companies all over the world trust Red Hat Inc. because of their transparency throughout the whole development process.

Canonical’s Ubuntu is not recommended by PRISM Break because it contains Amazon ads and data leaks by default. GNU/Linux distributions based on Ubuntu are also currently not recommended due to several other reasons.

Ιδιόκτητο*
Οργάνωση Κωδικών
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
LastPass
Παραγωγικότητα
Σημειώσεις

Riseup also offers email, XMPP, and chat services, all of which are accessible through Tor Hidden Service addresses. The list of these addresses is available here.

ProtectedText encrypts/decrypts text in the browser, and password (or it's hash) is never sent to the server - so that text can't be decrypted even if requested by authorities.

Ιδιόκτητο*
Doodle
Evernote
Google Docs
Micro Focus Groupwise
Zoho Docs
Αναζήτηση Web
Σημειώσεις

DuckDuckGo is a software-as-a-service (SaaS) hosted around the world that provides you with anonymous search results from these sources. DDG open source components are available here.

There is also a DuckDuckGo hidden service at 3g2upl4pq6kufc4m.onion for Tor users.

MetaGer is a SaaS by the German non-profit SUMA e.V. that provides you with anonymous meta search results.

Startpage is a SaaS hosted in the USA and the Netherlands that provides you with anonymous Google search and image results through a free proxy.

Ixquick (run by the same company as Startpage) is a meta search engine that returns combined results from nearly 100 sources - excluding Google.

Ιδιόκτητο*
Google Search
Microsoft Bing
Yahoo Search
Yandex Search