friendica
Sosiaaliset verkostot

Avoimen lähdekoodin ilmainen sosiaalinen palvelin.

Tuetut protokollat
RSS
SSL/TLS
XMPP
Kehittämiseen liittyvää tietoa:
Projektin lisenssi
Lähdekoodi