The Domain Name System (DNS) is a hierarkkinen hajautettu nimeämisjärjestelmä tietokoneille, palveluille tai mille tahansa Internetiin tai yksityiseen verkkoon kytkettyyn resurrssiin. DNS assosioi verkkotunnuksiin monenlaista informaatiota. Tärkeinpänä, nimipalvelujärjestelmä muuntaa helposti muistettavat verkkotunnukset numeerisiksi IP-osoitteiksi, jotta tietojenkäsittelypalvelut ympäri maailmaa voitaisiin tavoittaa. Nimipalvelujärjestelmä on Internetin toiminnallisuuden kannalta olennainen komponentti.