Off-the-Record viestintä (lyh. OTR) on kryptografinen protokolla, joka tarjoaa vahvan salauksen pikaviestinnälle. OTR käyttää symmetristä AES-salausta, Diffie-Hellman avaintenvaihto-protokollaa ja SHA-1 tiivistefunktiota. Lisäyksenä autentikoinnille ja salaukselle, OTR tarjoaa perfect-forward secrecy:n, eli asiakaslaitteet tallentavat salausavaimen sijaan ainoastaan uuden salausavainparin luonnin aikana henkilön tunnistavan digitaalisen allekirjoitusavaimen: OTR-keskustelun päättyessä salausavain tuhoutuu eikä vanhoja kryptogrammeja pysty enää purkamaan. Lisäksi keskustelun viestiautentikointiavaimet julkaistaan keskustelun päättyessä, eli hyökkääjä voi jälkikäteen halutessaan väärentää keskustelun sisällön. Keskustelun aidoksi todistaminen ei ole jälkikäteen mahdollista.