HTTPS Everywhere
Utvidelser til nettleser

Krypterer kontakten du har med tusenvis av nettsider.

Supported Protocols
SSL/TLS