Multi-Account Containers
Utvidelser til nettleser

Manual identity isolation for Firefox.