uBlock Origin
Utvidelser til nettleser

An efficient blocker for Firefox and Chromium. Fast and lean.