Mumble
Video & Voice

Шифровани разговори ниске латенције.