FreedomBox
Operating Systems

FreedomBox integriše zaštitu privatnosti na cheap plug serveru tako da svi mogu da imaju privatnost.

Supported Protocols
GPG
TOR
SSL/TLS