Mastodon
Sociala nätverk

Federated microblogging social network.

Säkerhetsanmärkningar

Policies may vary between instances, you can choose one that fits you at instances.social. You can also deploy your own instance easily.

Stödda protokoll
OStatus
ActivityPub
SSL/TLS
Utvecklingsinfo
Projektlicens
Källkod