Operativsystem (Live)
Noteringar

En live distribution som Tails är det snabbaste och enklaste sättet att köra ett säkert operativsystem. Allt du behöver göra är att skapa en bootbar CD eller USB-sticka med de försedda filerna och du är redo. Allt annat kommer att förkonfigureras åt dig.

En virtuell maskin (VM) avbild som Whonix är designat för att köras i ett virtualiseringsprogram som VirtualBox. VirtualBox kan installeras på Windows, Linux, macOS, och Solaris. Detta innebär att om du är låst till att använda Windows eller macOS av något skäl, så kan du installera VirtualBox och använda Whonix för att förstärka din integritet och säkerhet.

proprietär*