EteSync
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ & ซิงค์

Encrypted ปฏิธิน, รายชื่อ และ ซิงค์งานทั้งหมด.

บันทึกความปลอดภัย

ข้อมูลถูกเข้ารหัสและรับรองความถูกต้องบนไคลเอนต์ (end-to-end) บนเดสก์ท็อปจะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่โดยใช้พร็อกซี CalDAV / CardDAV ในเครื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินและรายชื่อติดต่อ (รวมถึงการลบ) จะถูกเก็บไว้ในสมุดรายวันและผู้ใช้สามารถเปลี่ยนกลับได้โดยไม่มีกำหนด

โปรโตคอลที่รองรับ
SSL/TLS