อีเมล์แอดออนซ์
บันทึกต่างๆ

“Pretty Good Privacy (PGP) เป็นวิธีเข้ารหัสและยืนยันตัวตน โดยมากนิยมใช้เข้าและถอดรหัส และลงลายมือชื่อในการส่งอีเมล มีหลักการทำงาน คือ อาศัยการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะ (public-key) ที่รวมถึงระบบที่รวมกุญแจไว้กับชื่อผู้ใช้ ในรุ่นแรกๆ นั้น PGP เป็นที่รู้จักในฐานะ web of trust ซึ่งแตกต่างจากระบบ X.509 ที่เป็นแบบโครงสร้างลำดับชั้น (hierarchical) ซึ่ง PGP ได้นำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงในภายหลัง”

PRISM Break ไม่แนะนำ S/MIME การเข้ารหัส email เนื่องจากใบรับรองของบุคคลที่สามจากหน่วยงานส่วนกลาง อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

OpenKeychain ด้วยกันกับ K-9 Mail ให้บริการ end-to-end email แบบเข้ารหัส GnuPG สำหรับ Android เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทดลองโดย the Guardian Project.

อ่าน Email Self-Defense ไกด์ โดย Free Software Foundation เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัสเนื้อหา Email ของคุณ

หลีกเลี่ยง