สำหรับองค์กร
บันทึกต่างๆ
ประเภทห้องสวีทเป็นองค์กรสำหรับการแก้ปัญหาสำหรับองค์กรที่ครอบคลุมมากกว่า 10 หมวดหมู่ในแฟชั่นแบบบูรณาการ (เช่น การเข้าสู่ระบบการทำงานตลอดทั้งแอปพลิเคชันทั้งหมด ฯลฯ )
หลีกเลี่ยง
G Suite
Office 365
Zoho Office Suite