ตัวจัดการรหัส
หลีกเลี่ยง
1Password
LastPass
Roboform