แผนที่โลก
บันทึกต่างๆ

“หากคุณใช้เวลาในการมีส่วนร่วมกับ OpenStreetMap คุณกำลังช่วยงานที่ดีและสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโลกซึ่งเปิดให้ใช้ฟรีและเปิดให้ทุกคนตลอดไป”

หลีกเลี่ยง
Bing Maps
Google Earth
Google Maps