เฟิร์มแวร์
บันทึกต่างๆ
libreCMC เป็นแหล่งที่มาของ OpenWrt ที่ได้รับการรับรองโดย FSF พร้อมกับลบ blobs ที่เป็นกรรมสิทธิ์ หาก libreCMC รองรับอุปกรณ์ของคุณให้ใช้ผ่าน OpenWrt อย่างแน่นอน.
หลีกเลี่ยง