บันทึกต่างๆ

Riseup ให้บริการ email, XMPP, chat และ data hosting (via Up1) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบัญชีของ Tor Hidden Service สามารถเข้าดูรายการของบัญชีได้ที่นี่

หลีกเลี่ยง
Doodle
Evernote
Google Docs
GroupWise
Microsoft Outlook
Zoho Docs