บันทึกต่างๆ

DuckDuckGo เป็น software-as-a-service (SaaS) ซึงให้บริการบราวเซอร์ที่ให้ผลการค้นหาที่ไม่ระบุชตัวตนแก่คุณจาก sourceเหล่านี้s DDG open source คอมโพแนนได้แก่ เข้าดูได้ที่นี่.

นอกจากนี้ก็ยังมี DuckDuckGo hidden service at 3g2upl4pq6kufc4m.onion สำหรับผู้ใช้งาน Tor

MetaGer เป็น SaaS ทำขึ้นโดยองกรณ์ไม่แสวงผลกำไร ในเยอรมันนีSUMA e.V. ที่ให้ผลการค้นหา meta ที่ไม่ระบุตัวตนแก่คุณ

หลีกเลี่ยง
Google Search
Microsoft Bing
Yahoo Search
Yandex