Tails
Operating Systems (Live)

CD/USB en viu dissenyat per assegurar la privacitat.

Supported Protocols
GPG
SSL/TLS
OTR
Tor
I2P
XMPP