Tails
Systemy operacyjne (Live)

Live CD/USB dla prywatności w dowolnym miejscu.

Wspierane protokoły
GPG
SSL/TLS
OTR
Tor
I2P
XMPP