Mesh Networks
Notes
Una xarxa mesh és una xarxa descentralitzada d'igual a igual, amb enllaços físics controlats pels usuaris, normalment sense fils.“Les xarxes mesh (com a topologia) són un tipus de xarxa on cada node no només ha de capturar i dissemniar la seva propia informació, sino també servir com a pont per a altres nodes, és a dir, ha de col·laborar per propagar la informació a la xarxa.“Wikipedia (en anglès)
Privatiu*