Mesh Nätverk
Noteringar

Ett mesh-networks är ett decentraliserat peer-till-peer nätverk, med användarkontrollerade fysiska länkar som normalt är trådlösa.

“Mesh nätverk (topologi) är en typ av nätverk där varje nod inte bara måste fånga och sprida sin egen data, men också agera relä åt andra noder, det vill säga den måste samarbeta för att sprida datan i nätverket.“

Wikipedia

proprietär*