Δρομολογητές
DNS
Σημειώσεις

Google Public DNS permanently logs your ISP and location information for analysis. Your IP address is also stored for 24 hours.

OpenNIC has not adopted an official policy concerning log query privacy/anonymization. More information here.

Ιδιόκτητο*
Google Public DNS
OpenDNS
Firmware
Σημειώσεις
libreCMC is an FSF-endorsed derivation of OpenWrt with the proprietary blobs removed. If your device is supported by libreCMC, definitely use it over OpenWrt.
Ιδιόκτητο*
Πλεγματοειδή Δίκτυα
Σημειώσεις

Ένα πλεγματοειδές δίκτυο είναι ένα αποκεντρωμένο ομότιμο δίκτυο, με συνδέσμους οι οποίοι ελέγχονται από τους χρήστες και συνήθως είναι ασύρματοι.

“Το πλεγματοειδές δίκτυο (τοπολογία) είναι ένας τύπος δικτύωσης όπου κάθε κόμβος πρέπει όχι μόνο να αποθηκεύει και να εκπέμπει τα δικά του δεδομένα, αλλά και να λειτουργεί ως κανάλι για άλλους κόμβους, δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται έτσι ώστε να διαχέει τα δεδομένα στο δίκτυο.“

Wikipedia

Ιδιόκτητο*