Aenigma
Pikaviestit

Secure-by-default XMPP server installer.

Kehittämiseen liittyvää tietoa:
Projektin lisenssiä ei ole saatavilla
Lähdekoodi