Aenigma
Komunikatory

Secure-by-default XMPP server installer.

Więcej informacji
Oficjalna strona
Informacje o rozwoju
Licencja projektu niedostępna
Kod źródłowy