S/MIME

Secure MIME eli S/MIME on standardi, joka määrittelee sähköpostin salauksen ja allekirjoittamisen julkisen avaimen salausta käyttäen. Sen avulla voidaan varmistaa viestin luottamuksellisuus (ei sivullisten tietoon), alkuperäisyys (kuka on viestin laatija) ja muuttumattomuus. Jotta kaksi käyttäjää voisivat luotettavasti vaihtaa viestejä S/MIME-standardin mukaisesti, kummallakin on oltava tunnustetun julkisen tahon allekirjoittama varmenne.

Protokollat
Anonymiteetti
I2P
Tor
Kommunikaatio
DNS
IRC
Matrix
Tox
XMPP
Salaus
GPG
OMEMO
OTR
S/MIME
SSL/TLS
ZRTP
Synkronointi
ActiveSync
CalDAV
CardDAV
WebDAV
Syndikointi
RSS