diaspora*
Social Networks

Samfunnsdrevet og distribuert sosialt nettverk.

Supported Protocols
SSL/TLS