diaspora*
Sociala nätverk

Icke kommersiellt socialt nätverk

Stödda protokoll
SSL/TLS
Utvecklingsinfo
Projektlicens
Källkod