PeerTube
Објављивање медија

Federated video hosting.

Supported Protocols
ActivityPub