PeerTube
Medya Yayıncılığı

Federated video hosting.

Desteklenen Protokoller
ActivityPub
Geliştirme Bilgisi
Proje Lisansı
Kaynak Kodu