git-annex
Fil-lagring och synk

Synkronisera mappar på alla dina datorer och hårddiskar.

Säkerhetsanmärkningar

Read about encryption on git-annex wiki for details. MAC algorithm defaults to SHA-1, which is insecure: make sure to pass mac=HMACSHA512 when initializing a new remote.

Stödda protokoll
GPG
Utvecklingsinfo
Projektlicens
Källkod