Προσοχή: Το λειτουργικό σύστημα Android που παρέχεται με τα κινητά και τα τάμπλετ είναι συχνά τροποποιημένο με προσθήκες ιδιόκτητων εφαρμογών από την Google ή από άλλους και η ιδιωτικότητά τας ενδέχεται να παραβιασθεί. Σας προτείνουμε θερμά να το αντικαταστήσετε είτε με το Replicant ή με το CyanogenMod (ή μεταγλωττίστε το Android από τον πηγαίο κώδικα για τη συσκευή σας).

Ένα επιβεβλημένο ανάγνωσμα (στα αγγλικά): Mission Impossible: Hardening Android for Security and Privacy, by Mike Perry at The Tor Blog.

App Store
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Amazon Appstore
Google Play
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Authy
Google Authenticator
DNS
Σημειώσεις

Google Public DNS permanently logs your ISP and location information for analysis. Your IP address is also stored for 24 hours.

OpenNIC has not adopted an official policy concerning log query privacy/anonymization. More information here.

Ιδιόκτητο*
Google Public DNS
OpenDNS
Ιδιόκτητο*
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
G Suite
Office 365
Zoho Office Suite
Αποθήκευση Αρχείων & Συγχρονισμός
Σημειώσεις

Why not MEGA? While MEGA is free as in beer, the software is proprietary code.

Why not SpiderOak? SpiderOak is proprietary software.

Why not Tarsnap? Tarsnap is partially proprietary and hosts your data on Amazon Web Services.

Ιδιόκτητο*
Dropbox
Google Drive
Microsoft OneDrive
Άμεσα μηνύματα
Σημειώσεις

“Off-the-Record Messaging, commonly referred to as OTR, is a cryptographic protocol that provides strong encryption for instant messaging conversations. OTR uses a combination of the AES symmetric-key algorithm, the Diffie–Hellman key exchange, and the SHA-1 hash function. In addition to authentication and encryption, OTR provides perfect forward secrecy and malleable encryption.

The primary motivation behind the protocol was providing deniability for the conversation participants while keeping conversations confidential, like a private conversation in real life, or off the record in journalism sourcing.”

Wikipedia

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Discord
Facebook Messenger
Google Hangouts
ICQ
LINE
Skype
Snapchat
Tencent QQ
Trillian
Viber Messenger
WeChat
WhatsApp
Πλεγματοειδή Δίκτυα
Σημειώσεις

Ένα πλεγματοειδές δίκτυο είναι ένα αποκεντρωμένο ομότιμο δίκτυο, με συνδέσμους οι οποίοι ελέγχονται από τους χρήστες και συνήθως είναι ασύρματοι.

“Το πλεγματοειδές δίκτυο (τοπολογία) είναι ένας τύπος δικτύωσης όπου κάθε κόμβος πρέπει όχι μόνο να αποθηκεύει και να εκπέμπει τα δικά του δεδομένα, αλλά και να λειτουργεί ως κανάλι για άλλους κόμβους, δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται έτσι ώστε να διαχέει τα δεδομένα στο δίκτυο.“

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Google News
Λειτουργικά Συστήματα (Κινητής)
Ελεύθερες Προτάσεις
Σημειώσεις

iOS and WP are proprietary operating systems whose source code are not available for auditing by third parties. You should entrust neither your communications nor your data to a black box device.

Ιδιόκτητο*
BlackBerry 10
Παραγωγικότητα
Σημειώσεις

Riseup also offers email, XMPP, and chat services, all of which are accessible through Tor Hidden Service addresses. The list of these addresses is available here.

ProtectedText encrypts/decrypts text in the browser, and password (or it's hash) is never sent to the server - so that text can't be decrypted even if requested by authorities.

Ιδιόκτητο*
Doodle
Evernote
Google Docs
Microsoft Outlook
Zoho Docs
Πρόσθετα Περιηγητή
Σημειώσεις

Installing your own add-ons into Tor Browser is not recommended, as they may bypass Tor or otherwise harm your anonymity and privacy. Check the EFF's Panopticlick to see how trackable your browser configuration is by third parties.

If you're using a Firefox-based browser, you can safeguard your browsing habits and stop advertising companies from tracking you by installing uBlock Origin, Request Policy, and HTTPS Everywhere.

A more advanced alternative to Request Policy would be uMatrix.

Install NoScript and enable ‘Forbid scripts globally’ to improve the security of your browser by preventing 0day JavaScript attacks. This is a drastic option as it will render many websites unusable as they rely heavily on JavaScript. NoScript offers a whitelist you can use to selectively enable JavaScript for sites you trust, but this is considered especially bad for your anonymity if you're using NoScript with Tor Browser.

Why is Adblock Plus not recommended? Adblock Plus shows “acceptable ads” by default, which works against the purpose of the add-on. Either disable acceptable ads or use uBlock Origin instead.

Ιδιόκτητο*
Ghostery
Περιηγητές
Σημειώσεις

Use a combination of Tor Browser and a free web browser of your choice to the surf the web.

Try to use Tor Browser as often as possible. Browsing is slower with Tor, but far more secure.

Note: Mozilla Firefox is technically not completely free software, as Mozilla recommends non-free add-ons on their website.

Ιδιόκτητο*
Google Chrome
Opera
Yandex.Browser
Αναζήτηση Web
Σημειώσεις

DuckDuckGo is a software-as-a-service (SaaS) hosted around the world that provides you with anonymous search results from these sources. DDG open source components are available here.

There is also a DuckDuckGo hidden service at 3g2upl4pq6kufc4m.onion for Tor users.

MetaGer is a SaaS by the German non-profit SUMA e.V. that provides you with anonymous meta search results.

Startpage is a SaaS hosted in the USA and the Netherlands that provides you with anonymous Google search and image results through a free proxy.

Ιδιόκτητο*
Google Search
Microsoft Bing
Yahoo Search
Yandex Search