Προσοχή: Το λειτουργικό σύστημα Android που παρέχεται με τα κινητά και τα τάμπλετ είναι συχνά τροποποιημένο με προσθήκες ιδιόκτητων εφαρμογών από την Google ή από άλλους και η ιδιωτικότητά τας ενδέχεται να παραβιασθεί. Σας προτείνουμε θερμά να το αντικαταστήσετε είτε με το Replicant ή με το CyanogenMod (ή μεταγλωττίστε το Android από τον πηγαίο κώδικα για τη συσκευή σας).

Ένα επιβεβλημένο ανάγνωσμα (στα αγγλικά): Mission Impossible: Hardening Android for Security and Privacy, by Mike Perry at The Tor Blog.

App Store
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Amazon Appstore
Google Play
DNS
Σημειώσεις

Google Public DNS permanently logs your ISP and location information for analysis. Your IP address is also stored for 24 hours.

OpenNIC has not adopted an official policy concerning log query privacy/anonymization. More information here.

Ιδιόκτητο*
Google Public DNS
OpenDNS
Εναλλακτικά Email
Σημειώσεις

Bitmessage is a promising alternative to email, but it has not yet been audited by security professionals. Use at your own risk. If you decide to try out Bitmessage, make sure to generate a completely random ID to greatly reduce the probability of ID collisions.

RetroShare has not been thoroughly audited by security professionals for possible security issues.

Ιδιόκτητο*
Πελάτες Email
Σημειώσεις

Switching from a proprietary service like Gmail to one of the more transparently-run email services on PRISM Break is the first step to a secure email account.

The second step is getting you and your contacts to encrypt your plain text messages with PGP encryption. This section contains free email clients that support PGP.

Read the Email Self-Defense guide by the Free Software Foundation to learn how to encrypt your email messages.

Here is a guide by Security In A Box to encrypting your email with Mozilla Thunderbird, GNU Privacy Guard (GPG), and Enigmail.

Find out more about the differences between Mozilla Thunderbird and Icedove.

Ιδιόκτητο*
Κρυπτογράφηση Email
Σημειώσεις

“Pretty Good Privacy (PGP) is a data encryption and decryption computer program that provides cryptographic privacy and authentication for data communication. PGP is often used for signing, encrypting and decrypting texts, e-mails, files, directories and whole disk partitions to increase the security of e-mail communications.”

Wikipedia

Read the Email Self-Defense guide by the Free Software Foundation to learn how to encrypt your email messages.

Ιδιόκτητο*
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Άμεσα μηνύματα
Σημειώσεις

“Off-the-Record Messaging, commonly referred to as OTR, is a cryptographic protocol that provides strong encryption for instant messaging conversations. OTR uses a combination of the AES symmetric-key algorithm, the Diffie–Hellman key exchange, and the SHA-1 hash function. In addition to authentication and encryption, OTR provides perfect forward secrecy and malleable encryption.

The primary motivation behind the protocol was providing deniability for the conversation participants while keeping conversations confidential, like a private conversation in real life, or off the record in journalism sourcing.”

Wikipedia

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Apple Messages
Discord
Facebook Messenger
Google Allo
Google Hangouts
ICQ
LINE
Skype
Snapchat
Tencent QQ
Trillian
Viber Messenger
WeChat
WhatsApp
Εξυπηρετητές Mail
Σημειώσεις

A beginner’s guide to running your own mail server is available here: “NSA-proof your e-mail in 2 hours”.

Kolab integrates Roundcube into its webclient and offers desktop clients as well. Recent versions also feature a file cloud turning it into a complete solution for personal information management.

What is an MTA?

“Within Internet message handling services (MHS), a message transfer agent or mail transfer agent (MTA) or mail relay is software that transfers electronic mail messages from one computer to another using a client–server application architecture. An MTA implements both the client (sending) and server (receiving) portions of the Simple Mail Transfer Protocol.

The terms mail server, mail exchanger, and MX host may also refer to a computer performing the MTA function. The Domain Name System (DNS) associates a mail server to a domain with mail exchanger (MX) resource records containing the domain name of a host providing MTA services.”

Ιδιόκτητο*
Πλεγματοειδή Δίκτυα
Σημειώσεις

Ένα πλεγματοειδές δίκτυο είναι ένα αποκεντρωμένο ομότιμο δίκτυο, με συνδέσμους οι οποίοι ελέγχονται από τους χρήστες και συνήθως είναι ασύρματοι.

“Το πλεγματοειδές δίκτυο (τοπολογία) είναι ένας τύπος δικτύωσης όπου κάθε κόμβος πρέπει όχι μόνο να αποθηκεύει και να εκπέμπει τα δικά του δεδομένα, αλλά και να λειτουργεί ως κανάλι για άλλους κόμβους, δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται έτσι ώστε να διαχέει τα δεδομένα στο δίκτυο.“

Wikipedia

Ιδιόκτητο*
Λειτουργικά Συστήματα (Κινητής)
Ελεύθερες Προτάσεις
Σημειώσεις

iOS and WP are proprietary operating systems whose source code are not available for auditing by third parties. You should entrust neither your communications nor your data to a black box device.

Ιδιόκτητο*
BlackBerry
CyanogenMod
Google Android
Microsoft Windows Phone
Παραγωγικότητα
Ιδιόκτητο*
Apple iWork for iCloud
Doodle
Evernote
Google Docs
Microsoft Office Web Apps
Zoho Docs
Πελάτες VPN
Ελεύθερες Προτάσεις
Ιδιόκτητο*
Πρόσθετα Περιηγητή
Σημειώσεις

Installing your own add-ons into Tor Browser is not recommended, as they may bypass Tor or otherwise harm your anonymity and privacy. Check the EFF's Panopticlick to see how trackable your browser configuration is by third parties.

If you're using a Firefox-based browser, you can safeguard your browsing habits and stop advertising companies from tracking you by installing uBlock Origin, Request Policy, and HTTPS Everywhere.

A more advanced alternative to Request Policy would be uMatrix.

Install NoScript and enable ‘Forbid scripts globally’ to improve the security of your browser by preventing 0day JavaScript attacks. This is a drastic option as it will render many websites unusable as they rely heavily on JavaScript. NoScript offers a whitelist you can use to selectively enable JavaScript for sites you trust, but this is considered especially bad for your anonymity if you're using NoScript with Tor Browser.

Why is Adblock Plus not recommended? Adblock Plus shows “acceptable ads” by default, which works against the purpose of the add-on. Either disable acceptable ads or use uBlock Origin instead.

Ιδιόκτητο*
Ghostery
Περιηγητές
Σημειώσεις

Use a combination of Tor Browser and a free web browser of your choice to the surf the web.

Try to use Tor Browser as often as possible. Browsing is slower with Tor, but far more secure.

Note: Mozilla Firefox is technically not completely free software, as Mozilla recommends non-free add-ons on their website.

Ιδιόκτητο*
Google Chrome
Opera
Yandex.Browser
Αναζήτηση Web
Σημειώσεις

DuckDuckGo is a software-as-a-service (SaaS) hosted around the world that provides you with anonymous search results from these sources. DDG open source components are available here.

There is also a DuckDuckGo hidden service at 3g2upl4pq6kufc4m.onion for Tor users.

MetaGer is a SaaS by the German non-profit SUMA e.V. that provides you with anonymous meta search results.

Startpage is a SaaS hosted in the USA and the Netherlands that provides you with anonymous Google search and image results through a free proxy.

Ixquick (run by the same company as Startpage) is a meta search engine that returns combined results from nearly 100 sources - excluding Google.

Ιδιόκτητο*
Google Search
Microsoft Bing
Yahoo Search
Yandex Search