Android

Warning: The Android operating system provided with phones and tablets is often modified with the addition of proprietary applications from Google or others and may compromise your privacy. We strongly recommend replacing it with Replicant (or compile Android from source for your device).

A must read: Mission Impossible: Hardening Android for Security and Privacy, by Mike Perry at The Tor Blog.

App Store
proprietär*
Amazon Appstore
Google Play
Enterprise Suite
Noteringar
The enterprise suite category is for solutions for organizations that cover more than 10 categories in an integrated fashion (ex.: logins work throughout all apps, etc.)
proprietär*
G Suite
Office 365
Zoho Office Suite
Fil-lagring och synk
Noteringar

Varför inte MEGA? Medan MEGA är gratis som i öl, så är mjukvaran stängd kod.

Varför inte SpiderOak? SpiderOak är proprietär mjukvara.

Varför inte Tarsnap? Tarsnap är delvis proprietär och lagrar din data på Amazon Web Services.

proprietär*
Dropbox
Google Drive
Microsoft OneDrive
Yandex.Disk
Mesh Nätverk
Noteringar

Ett mesh-networks är ett decentraliserat peer-till-peer nätverk, med användarkontrollerade fysiska länkar som normalt är trådlösa.

“Mesh nätverk (topologi) är en typ av nätverk där varje nod inte bara måste fånga och sprida sin egen data, men också agera relä åt andra noder, det vill säga den måste samarbeta för att sprida datan i nätverket.“

Wikipedia

proprietär*
proprietär*
Google News
Lösenordshanterare
proprietär*
1Password
LastPass
Roboform
Produktivitet
Noteringar

Riseup also offers email, XMPP, chat and data hosting (via Up1) services, all of which are accessible through Tor Hidden Service addresses. The list of these addresses is available here.

proprietär*
Doodle
Evernote
Google Docs
Microsoft Outlook
Zoho Docs
Tillägg för Webbläsare
proprietär*
Ghostery
Webbläsare
Noteringar

Använd en kombination av Tor Browser och en valfri gratis webbläsare för att surfa på webben.

Testa att använda Tor Browser så ofta som möjligt. Att surfa är långsammare med Tor, men mycket mer säkert.

Notera: Mozilla Firefox är tekniskt sett inte helt fri mjukvara, eftersom Mozilla rekommenderar icke-fria tillägg på deras webbsida.

proprietär*
Google Chrome
Opera
Yandex.Browser
Sökmotor
Noteringar

DuckDuckGo is a software-as-a-service (SaaS) hosted around the world that provides you with anonymous search results from these sources. DDG open source components are available here.

There is also a DuckDuckGo hidden service at 3g2upl4pq6kufc4m.onion for Tor users.

MetaGer is a SaaS by the German non-profit SUMA e.V. that provides you with anonymous meta search results.

Startpage is a SaaS hosted in the USA and the Netherlands that provides you with anonymous Google search and image results through a free proxy.

proprietär*
Google Search
Microsoft Bing
Yahoo Search
Yandex