F-Droid
App Store

Aplicacions lliures i de codi obert per a Android.