F-Droid
App Store

Et alternativ til Google Play med kun fri programvare.