F-Droid
App Store

Besplatna Android prodavnica otvorenog koda.