F-Droid
App Store

Бесплатна Андроид продавница отвореног кода.